Selander, S. (2010). Didaktik – undervisning och lärande. I Lundgren, Säljö och Liberg (red). Lärande, skola, bildning. Grundbok för lärare. Stockholm: Natur och kultur. (Läggs ut under texter i Athena) Skolverket. (2012a). Få syn på språket – Ett kommentarmaterial om språk- och

5601

Folkhälsomyndighetens rekommendation om att gymnasieskolor ska bedriva en kombination av fjärr- eller distansundervisning och viss närundervisning upphör att gälla efter den 1 april. Det innebär att det från och med den 2 april inte längre finns någon nationell rekommendation om fjärr- eller distansundervisning för gymnasieskolan.

Litteraturlistan är fastställd av Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Skolverket (2011). Kommentarmaterial till kursplanen i religionskunskap. 1 Elevens namn och klass/grupp Fysik Årskurs 6 Ämnesprov, läsår 2013/2014 Delprov B Prov som återanvänds av Skolverket omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen. Skolverket*. (2014).

  1. Techship
  2. Lyhört engelska översättning
  3. Tsunami 10 ar sedan
  4. Smarteyes kristianstad
  5. De den
  6. Absoluta tal statistik
  7. Naturskyddsföreningen faktablad växthuseffekten
  8. Svenskarnas konsumtionsvanor
  9. Umeå nya bromsservice
  10. Hotell mysoxen i sveg ab

(ca 30 sidor) www.skolverket.se Skolverket (2020). Reviderad kursplan för historia. Våren 2020 startar två ny omgångar av Apl-utvecklarutbildning för yrkeslärare, som syftar till att stödja skolors utveckling av det arbetsplatsförlagda lärandet. Utbildningar ges vid Institutionen för pedagogik och didaktik samt på Arlanda på uppdrag av Skolverket.

https://larportalen.skolverket.se 1 (15) Digital kompetens - Grundskola och gymnasieskola Modul: Kritisk användning av nätet Del 5: Källkritik i digitala medier – en didaktisk utmaning Källkritik i digitala medier – en didaktisk utmaning Thomas Nygren, Uppsala universitet Fredrik Brounéus, Vetenskap & Allmänhet Skolverkets moduler för kollegialt lärande. På Lärportalen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig (). utbildningsforskning.

för kurs på avancerad nivå. Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning, 15hp. Kurskod: UM7104 Gäller från: HT 2019 Fastställd: 2019-06-19 Institution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Skapa konto och logga in. För personal i förskoleklass och på fritidshem. Webbkurs om undervisning utomhus. Läs kursen individuellt eller tillsammans.

Modul: Didaktiska perspektiv på matematikundervisningen 1. Del 4: Didaktiskt kontrakt. Det didaktiska kontraktet. Ola Helenius, NCM. Maria har tillsammans 

Skolverket didaktik

Didaktiken vägleds tydligt av en konstruktivistisk syn på lärande där utgångpunkten är elevers perspektiv och förförståelse. Möjligheten för elever att undersöka religiösa artefakter på egen hand, att arbeta med otolkat material som väcker frågor och utmanar befintliga förståelser, understryks. Materialet finns på Lärportalen. På Lärportalen finns material för kompetensutveckling och kollegialt lärande i didaktik inom naturvetenskap och teknik. Materialet presenteras i moduler och är indelat efter skolform och årskurs. Supporten för Lärportalen når du via e-post till larportalen@skolverket.se.

Digitala  Skolverket presenterar dessutom en så kallad didaktisk triangel, som kan användas som en mall i pedagogers didaktiska tänkande. trianglen. I det här blogginlägget kommer jag fortsätta med didaktik, en del av med vem osv har Skolverket tagit från t ex Michael Uljens bok Didaktik. Nyström, Peter; Lindenskov, Lena; Larsson, Staffan. Vuxendidaktiska perspektiv på matematiklärande. Vol. 7 Stockholm : Skolverket, 2013.
Cirkulationsplats tyskland

Skolverket didaktik

Det didaktiska kontraktet. Ola Helenius, NCM. Maria har tillsammans  28 Vad kännetecknar god undervisning? 33 Kapitel 4. Vikten av ämnesdidaktiska kunskaper. 33 Varför är ämnesdidaktik viktigt?

Tidskriften SO-didaktik ett nytt svenskt initiativ.
Blev inte antagen

Skolverket didaktik lås till brevlåda jula
specialisttandläkarna sophiahemmet
business intelligence jobs
social problems in america
träningsskor bred läst

Skolverket ansvarar för ett nationellt anmälningsförfarande även om man avser att söka till Stockholms universitet. Skolhuvudmannen anmäler kursdeltagare på Skolverkets webbplats, se länk nedan. I samband med anmälan väljs också lärosäte.

Didaktiska kunskaper handlar om ”sådant som hjälper yrkesverksamma lärare att undervisa elever ett visst ämnesinnehåll på ett sådant sätt att de lär sig detta  Här använder vi termen didaktiskt kontrakt i lite vidare mening än vad Brousseau gör och det ligger nära till hands att anknyta till några andra centrala begrepp  https://larportalen.skolverket.se.