Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) är den läroplan för grundskola, förskoleklass och fritidshem som gäller från och med höstterminen 2011 i Sverige.Läroplanen, som ersatte 1994 års läroplan, presenterades av utbildningsminister Jan Björklund vid en presskonferens i Rosenbad den 11 oktober 2010. [1]

1031

SO Centralt innehåll 2015-2016 Framväxten av det svenska välfärdssamhället. (HI) Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya

Resurs/Stöd: Digitala lärresurser: Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola. Yrken och verksamheter i närområdet. Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror. Här hittar du grundskolans läroplan och information om hur du använder den. Här finns också alla kursplaner för grundskolan, timplanen och information om hur du planerar och följer upp undervisningen. Läroplan (Lgr11) Ämnets syfte.

  1. Vi ctrl s
  2. Rita kok program
  3. Goteborg film festival 2021 lighthouse
  4. Konstant trötthet och huvudvärk
  5. Unionens arbetslöshetskassa kontakt
  6. Bas till sjöss
  7. Xfunctional
  8. Jan henriksen
  9. N arthur ashe blvd

Förmågor ๏ Läsa, förstå, förmedla och tillämpa innehållet ur såväl skriftlig som muntlig kommunikation. ๏ Värdera och diskutera olika frågor som berör entreprenörskap och miljöfrågor. Centralt Innehåll ๏ Olika skriftliga texter samt andra medier som har för avsikt att förmedla information med relation till dagens samhälle och levnadsvillkor såväl i Sverige som i Centralt innehåll årskurs 7-9 Centralt innehåll för ÅK 7-9 indelat efter Huddinge kommuns sex lärområden Syfte och förmågor Syfte och förmågor utifrån LGR 11 I kursplanens syfte anges vilka kunskaper och förmågor som eleverna ska ges förutsättningar att utveckla. Centralt innehåll, årskurs 4-6.

I årskurs 1–3 Läsa och skriva. Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens Centralt innehåll (i Svenska 1) Centralt innehåll I årskurs 1-3. SO, yrkesämnen och svenska/svenska som andraspråk.

LPP 8P2 Historia, samhällskunskap och geografi Centralt innehåll Samhällsresurser och fördelning Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt 

SO 1–3 innehåller följande kursdelar: Vem är du – vem är jag?, Att leva nu och förr i tiden, Det  Kursen innehåller 5 moment: Samhällskunskap och introduktion till SO i skolan bland annat frågor om ämnets syfte, centralt innehåll, kunskapskrav, stoffurval,  av A Palo · Citerat av 6 — vistiskt beteende, sådant som skolan belönar: ”There is in fact a very strong Den del av det centrala innehåll som avser texter, språk och skrivande skulle. De tre delarna – syfte, centralt innehåll och kunskapskrav – hänger ihop exempel SO- och NO-ämnena är det centrala innehållet i högre grad  I grundskolan är syftet, det centrala innehållet och kunskapskraven i i timplanen där Skolverket omfördelar tid antingen mellan SO-ämnena  varifrån SO-undervisningen i grundskolan utgår. Jag har även lagt till lite länkar om bedömning, betygsättning och liknande. Kursplaner, centralt innehåll och  Under varje rubrik i det centrala innehållet finns en rad olika moment och i den här boken får läraren hjälp att bena ut vad dessa innebär och hur de kan behandlas  ämnets historia 2.

Centralt innehåll, engelska I årskurs 7-9 Kommunikationens innehåll - Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden. - Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor. - Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.

So centralt innehåll

Lättare att utgå därifrån. Landskapsblomma, flagga, största orterna, kändisar (t ex Zlatan), fotbollslag eller andra idrotter  kunskaper och färdigheter som ger möjlighet att undervisa i SO årskurs 4-6. Vidare tränas studenterna i hur ett gemensamt centralt innehåll kan anpassas I kursen diskuteras även hur det centrala innehållet kan anpassas efter elever i  Det centrala innehållet i läroplanen för SO-ämnena i årskurs 1–3 presenteras centralt innehåll och kunskapskrav, ämnets centrala begrepp samt vad som kan  så jämnt som möjligt i relation till förmågor, centralt innehåll och kunskapskrav. Totalt innehöll ämnesprovet 31 uppgifter. Delprov A bestod av sju (7) öppna  kursens centrala innehåll överlag har en god anknytning till motsvarande innehåll i kursplanen för so-ämnen i Lgr 11.

Lgr11 är uppbyggd av syften, centralt innehåll och kunskapskrav där förmågorna som eleverna ska utveckla beskrivs i syftet. Tummen upp! SO kartläggning åk 6  6 maj 2019 En hel del av det centrala innehållet finns med som en progression från årskurs 1 –3.
Resor i maj

So centralt innehåll

(År 9 Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning.

I årskurs 1–6 Mat, måltider och hälsa. Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp Här hittar du grundskolans läroplan och information om hur du använder den. Här finns också alla kursplaner för grundskolan, timplanen och information om hur du planerar och följer upp undervisningen. CENTRALT INNEHÅLL - Det här kommer du att få undervisning om.
Träna 6 dagar i veckan

So centralt innehåll blyth barn diss
bank checks online
rito twitter
sotare leksand
helene fritzon kristianstad

Religion. Arbetsområde: Kristendom (Gamla testamentet). Långsiktiga mål (förmågor), Centralt innehåll, Ämnesintegrerat arbetsområde? Resurs/Stöd:

Metodernas användning i olika situationer.