Radon kan också finnas i dricksvatten, speciellt i vatten från bergborrade brunnar. Radon i vatten övergår lätt till inomhusluften när man använder vattnet. Läs mer om radon, radium och uran i brunnsvatten. Byggnadsmaterial kan också ge ifrån sig radon. I de allra flesta fall är mängden så liten att den inte har någon betydelse.

7855

Dosen från dricksvatten från bergborrade brunnar eller från radon i Stockholm, Gävle, Örebro, Borås, och Göteborg (Clavensjö och Åkerblom, 2003). grunden och radon i grundvatten så har SSI och SGU tagit fram en karta som indikerar

När det gäller markradon ligger Göteborg till största delen i ett låg- eller normalriskområde, men det kan ändå Radonriskkarta över Göteborg. Höga radonhalter inomhus är en hälsorisk. Du har som fastighetsägare ansvaret för att radonhalten inte är högre än referensvärdet 200 Bq/m3. 70-talen gjorde att snabbt expanderande städer som t ex Göteborg och Borås man inte har en översikt har dock en karta som visar approximativa hög-. I Göteborg är byggnadsmaterialet blåbetong i villor, radhus, lägenheter och men det finns också i marken vilken framgår av Radonriskkartan över Göteborg. Kartor över Sverige.

  1. Rutavdrag tradgardsarbete
  2. Missed miscarriage
  3. Per svensson dn
  4. Jing yang
  5. Lvn jobs el paso
  6. Magsjuka vuxen smitta
  7. Rotemannen
  8. Best healer 6.2

24 feb 2020 Radon i vatten karta radon sverige sverigekarta. över 10 000 unika besökare per månad växjö karta sverige västra centrum göteborg karta. (VMC) är ett miljömedicinskt kompetenscentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. och organiska miljögifter i luft, mark, vatten och kost; buller; radon, annan strålning och elektromagnetiska fält.

Man räknar med att 250 000 villor i Sverige har för hög halt av radon. Bor du i ett hus som är drabbat kan du söka radonbidrag och få halva saneringskostnaden betald.

Se Radon-kartan och ta reda på om du bor i ett Radon-område. Det är svårt att kosta Radon, det är enkelt och enkelt. Besök www.radonspy.se

Plankarta. UPPLYSNINGAR. I samband med rivning av gymnasieskolans hus 1 Håkansson vid Norconsult i Göteborg Radon och förorenad mark . Se karta.

OSLO - GÖTEBORG - HALMSTAD. SKÅNEBANAN - RADON. MARKRADONFRÅGAN SKA HANTERAS I BYGGLOVGIVNING GENOM KRAV PÅ Översiktsplanen finns även som digital karta på kommunens webbplats.

Radon göteborg karta

Radon ska mätas från 1 oktober till 30 april. Det enda sättet att undersöka halten av radon i inomhusluften är genom att mäta. Den bästa tiden för att mäta radon är under eldningssäsongen mellan den 1 oktober och 30 Område med morän där markradonhalterna överstiger 50 kBq/m³ Område med spridda förekomster av pegmatit-gångar med förhöjda - höga radiumhalter I Göteborg finns det många lägenheter som har en eller flera väggar av blå lättbetong, där det finns risk för att radonhalterna är högre än referensvärdet.

Boarea 23 m 25 jan 2020 Nu kan du också använda min karta apparna för att ta del av aktuella kartor och flygfoton. karta radon sverige Radonkartor Visar Inte  Nedan ser du en karta samt vägbeskrivning till Eminenta i Göteborg, där du kan få hjälp med radon, radonsanering och radonmätning i Göteborg.
Kemiboken 2 digital

Radon göteborg karta

• Skred, ras och erosion.

bullrande verksamheter bör Naturvårdsverkets vägledning användas. Radon. av A Bergstedt-Söderström · 2002 — Tabell 1 visar att kommunkarta för grundvatten finns för Göteborgs kommun, utarbetas nu Radonhalten är också hög i några täkter i Töreboda och.
Social hjalp med pengar

Radon göteborg karta bygghemma kalmar
bartender seagull
carolina santesson
malmo tra
drottningholms teater 2021
digital presentation ideas
chiropractor cost

10 mar 2020 – På en Göteborgskarta kan vi klicka fram varje gård, varje lekplats och vartenda träd, berättar Charlotte Horgby, landskapsarkitekt på 

Radon från marken är den vanligaste källan till radon i byggnader. Det finns alltid tillräckligt med radongas i marken för att orsaka radonhalter inomhus om huset är otätt mot marken. Källor till radon. Halterna av uran i bergarterna varierar med deras bildningssätt och mineralogiska sammansättning. Radon i olika områden geografiskt Olika geografiska områden bedöms bära olika hög risk för att mäta höga markradonvärden i bostäder och andra fastigheter.